/

Bilety elektroniczne:

Firma nasza jako jedna z pierwszych firm w regionie prowadzi system elektronicznych biletów miesięcznych, okresowych i wieloprzejazdowych. jako tzw. EM-karty.

EM-karta to elektroniczny bilet wielokrotnego użytku.
 
Pasażer jest zobowiązany do każdorazowego zarejestrowania biletu w bileterce po wejściu do autobusu. Polega to na zbliżeniu karty do specjalnego czytnika w bileterce autobusowej. Jeżeli karta jest ważna na dany kurs bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.
 
Karta wydana jednorazowo i starannie użytkowana może służyć pasażerowi przez wiele lat, ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu.
 
EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże zginanie jej, przetrzymywanie w niskich temperaturach (poniżej -20°C) może doprowadzić do jej złamania, natomiast podgrzewanie lub wystawienie karty na działanie temperatury wyższej niż 50°C spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty.
 
Wydanie EM-karty wiąże się z pobraniem od pasażera kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł brutto. Kaucję pobiera się tylko raz. Na następny okres wystarczy kartę tylko przedłużyć. Po rezygnacji z biletu kaucja zostanie zwrócona W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty kaucja nie podlega zwrotowi.
 
Ulgi stosowane są tylko w przypadku biletu miesięcznego. Nie ma możliwości skorzystania z ulgi przy zakupie biletu okresowego lub wieloprzejazdowego ponieważ zgodnie z przepisami dotyczącymi dopłat do biletów ulgowych nie można sprzedać biletu miesięcznego objętego ulgami ustawowymi na okres inny niż miesięczny (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).

 
 

Rodzaje EMkart:


 
Bilet miesięczny upoważnia do nieograniczonej ilości przejazdów w okresie od 1 do ostatniego dnia miesiąca oraz na trasie na jaką został wykupiony.

Bilet miesięczny jest biletem imiennym ważnym z dokumentem tożsamości lub legitymacją uprawniającą do ulgi.

W razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez uprawnień do ulgi uznaje się, bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu. Kierowca zatrzymuje bilet do wyjaśnienia a pasażer zobowiązany jest do uiszczenia kary za jazdę bez ważnego biletu.

Przy zakupie biletu miesięcznego stosujemy ulgi ustawowe dla:
- uczniów do 24 roku życia - 49 %
- studentów do 26 roku życia - 49 %
- nauczycieli - 37 %
- niewidomych - 37%
- dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia - 78 %

Istnieje także możliwość zakupu biletu miesięcznego tylko w jedną stronę za połowę ceny. Z tej formy biletu mogą skorzystać także uczniowie i studenci zachowując prawo do 49 % ulgi.
Bilet okresowy upoważnia do nieograniczonej ilości przejazdów w okresie i na trasie na jakiej został wykupiony.

Bilet okresowy jest biletem imiennym ważnym z dokumentem tożsamości lub legitymacją uprawniającą do ulgi.

W razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez uprawnień do ulgi uznaje się, bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu. Kierowca zatrzymuje bilet do wyjaśnienia a pasażer zobowiązany jest do uiszczenia kary za jazdę bez ważnego biletu.

Przy zakupie biletu okresowego nie stosuje się ulg.  
 
 
 
 
 
 
Bilet wieloprzejazdowy jest biletem na okaziciela. Może nim się posługiwać dowolna osoba bez okazywania dowodu tożsamości.

Bilet wieloprzejazdowy można wykupić na dowolną ilość przejazdów.

Bilet ważny jest do momentu wyczerpania, czyli wykorzystania wszystkich zaprogramowanych przejazdów. Z wykupionych przejazdów można korzystać w dowolnym czasie nawet przez rok od zakupu.

Każdy przejazd jest o 20 % tańszy od zwykłego przejazdu. Wykupując np bilet na 10 przejazdów pasażer płaci jak za 8, na 20 przejazdów płaci tak jak za 16, na 50 tak jak za 40 itd.

Przy zakupie biletu wieloprzejazdowego nie stosuje się ulg ustawowych, tzn. uczniowie i studenci nie mogą skorzystać z 49 % ulgi.
 
 
 


Pasażer, który wykupi bilet miesięczny bądź okresowy uprawniony jest do nielimitowanych przejazdów w okresie jego ważności.

Nowością jest możliwość zakupu biletów wieloprzejazdowych

Aby uprościć i przyspieszyć zakup biletu miesięcznego wprowadzamy możliwość zamawiania go drogą elektroniczną. Wystarczy wypełnić i wysłać formularz. Bilet można będzie odebrać następnego dnia w biurze firmy bez zbędnych formalności.
 
 
 
 
 
Sprzedaż biletów miesięcznych prowadzona będzie wyłącznie w biurze firmy zlokalizowanym przy ul. Spółdzielczej 14 (I piętro) w określonych dniach i godzinach, które podajemy na bieżąco w dziale aktualności.
 
 
 
 
 
Aby korzystać z biletu miesięcznego od pierwszego dnia miesiąca formalności związane z dokonaniem zakupu biletu miesięcznego należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego, ponieważ przejazd odbywa się tylko z zarejestrowaną EM kartą. W przypadku, gdy pasażer nie będzie posiadał aktywnej EM karty, będzie zobowiązany zakupić bilet jednorazowy.